કોર્પોરેટ નાગરિકતા

કોર્પોરેટ સોશ્યલ રિસ્પોન્સિબિલીટી

અમારી કંપની ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી વિવિધ યોજનાઓમાં ફાળો આપીને ગુજરાત રાજ્યમાં મોટા પ્રમાણમાં સામાજિક-આર્થિક વિકાસ અને સમાજની ઉત્થાનમાં સક્રિયપણે જોડાયેલી છે. કંપની સંબંધિત ગામોની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધા દ્વારા પાવર પ્લાન્ટ્સની આસપાસ રહેતા લોકોના કલ્યાણ માટે કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી રહી છે. કંપની “સ્વર્ણિમ ઉર્જા ટ્રસ્ટ" નામના સમર્પિત ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ સીએસઆર પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી રહી છે. સીએસઆર પ્રવૃત્તિઓના ધ્યાન કેન્દ્રિત ક્ષેત્રો એ શિક્ષણ, આરોગ્ય અને પર્યાવરણ છે.

ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કૉર્પોરેશન લિમિટેડ (જીએસઈસીએલ) તેના પાવર પ્લાન્ટ્સની આસપાસ સ્થિત ગામોમાં આરોગ્ય, શિક્ષણ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ગ્રામીણ ભારત તરફ સામાજિક અને આર્થિક વિકાસનું સતત ટેકો આપનાર છે.