Category પાવર સ્ટેશન

ધુવરણ ગેસ આધારિત સીસીપીપી I અને II

ભેલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ૬૭.૮૫૦ મેગાવૉટ જીઇની એક ગેસ ટર્બાઇન છે અને એક એકમ …

Continue Reading

ધુવરણ ગેસ આધારિત સીસીપીપી – III

ત્રીજી ગેસ આધારિત સંયુક્ત ચક્ર પાવર પ્રોજેક્ટ એકમ 376 મેગાવોટની ક્ષમતા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે …

Continue Reading